• Mumbai
 • Delhi
 • Kolkata
 • Chennai
 • Noida
 • Guwahati
 • Tinsukia
 • Hyderabad
 • Varanasi
 • Lucknow
 • Kanpur
 • Ghaziabad
 • Meerut
 • Prayagraj
 • Agra
 • Kota
 • Jodhpur
 • Jaipur
 • Thane
 • Pune
 • Nashik
 • Indore
 • Gwalior
 • Bhopal
 • Kannur
 • Bengaluru
 • Ranchi
 • Gurugram
 • Faridabad
 • Vadodara
 • Surat
 • Ahmedabad
 • Raipur
 • Chandigarh
 • Patna

Products / Services Catalogue - Jay Shankar Hotel

Kadak Javar Bhakari
Jay Shankar Hotel
Solapur
10.00
7755xxxxxx Click to View
Kadak Bajara Bhakari
Jay Shankar Hotel
Solapur
10.00
7755xxxxxx Click to View
Dink Ladu
Jay Shankar Hotel
Solapur
320.00
7755xxxxxx Click to View
Shenga Ladu
Jay Shankar Hotel
Solapur
200.00
7755xxxxxx Click to View
Chinese
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Punjabi
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
South-Indian
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
North-Indian
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Peda
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Masala Jamun
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Malai Barfi
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Kalakand
Jay Shankar Hotel
Solapur
7755xxxxxx Click to View
Shabu Chiwada
Jay Shankar Hotel
Solapur
200.00
7755xxxxxx Click to View
Bhadang
Jay Shankar Hotel
Solapur
200.00
7755xxxxxx Click to View
Lamboti Chiwada
Jay Shankar Hotel
Solapur
200.00
7755xxxxxx Click to View
Kala masala (Black Spice)
Jay Shankar Hotel
Solapur
480.00
7755xxxxxx Click to View
Til chutney
Jay Shankar Hotel
Solapur
320.00
7755xxxxxx Click to View
Shenga chutney (Groundnut)
Jay Shankar Hotel
Solapur
200.00
7755xxxxxx Click to View
Khobare Chutney (Coconut)
Jay Shankar Hotel
Solapur
320.00
7755xxxxxx Click to View
Lasun chutney (Garlic)
Jay Shankar Hotel
Solapur
320.00
7755xxxxxx Click to View